Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Công an tỉnh Tuyên Quang
Công an tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại: 0272529100
 • Địa chỉ cơ quan: Tổ 9, phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 • Website: http://congantuyenquang.vn
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: 02073822362
 • Địa chỉ cơ quan: Ngoài giờ gọi (0974582165) Số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: 027.3822863
 • Website: tnmttuyenquang.gov.vn
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: 02073.822.390
 • Địa chỉ cơ quan: Số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Logo UBND huyện Chiêm Hóa
UBND huyện Chiêm Hóa
 • Điện thoại: 0915695672
 • Địa chỉ cơ quan: UBND huyện chiêm hóa