CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 91 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 TNN14 Lấy ý kiến ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Tài nguyên nước
77 MT002 Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường
78 TNN13 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Tài nguyên nước
79 QT01/ĐĐ Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đất đai
80 QT25/VPĐKĐĐ Cung cấp dữ liệu đất đai Đất đai
81 QT26/VPĐKĐĐ Gia hạn sử dụng đất ( Áp dụng với đất của Tổ chức, doanh nghiệp) Đất đai
82 MT11 Cấp giấy phép môi trường Môi trường
83 TNN 17 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành Tài nguyên nước
84 TNN 18 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Tài nguyên nước
85 ĐĐBĐ04 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
86 QT.KTTV 01 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu
87 MT12 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường
88 MT13 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường
89 MT14 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường
90 MT15 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường