CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 85 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 QT23/VPĐKĐĐ Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất đai
62 QT24/VPĐKĐĐ Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Đất đai
63 TNN16 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tài nguyên nước
64 01/GDBĐ Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
65 03/GDBĐ Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
66 04/GDBĐ Đăng ký thông báo xử lý tài sản đảm bảo, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
67 02/GDBĐ Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
68 05/GDBĐ Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
69 TNN14 Lấy ý kiến ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Tài nguyên nước
70 MT002 Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường
71 TNN13 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Tài nguyên nước
72 QT01/ĐĐ Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đất đai
73 QT25/VPĐKĐĐ Cung cấp dữ liệu đất đai Đất đai
74 QT26/VPĐKĐĐ Gia hạn sử dụng đất ( Áp dụng với đất của Tổ chức, doanh nghiệp) Đất đai
75 MT11 Cấp giấy phép môi trường Môi trường