Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
249.383
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
244.057
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 08/12/2022 23:00:20

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 08/12/2022 23:00:20

Số lượt truy cập
12217961
Đang online: 4
Hôm qua: 5716
Tháng trước: 368058
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 6.724 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 6.004 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 5.963 hồ sơ
 • Quá hạn 41 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.407 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.661 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.685 hồ sơ
 • Quá hạn 976 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  95,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.686 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.146 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20.566 hồ sơ
 • Quá hạn 580 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.335 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.096 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.714 hồ sơ
 • Quá hạn 382 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  98,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.717 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.845 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.111 hồ sơ
 • Quá hạn 734 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.572 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.137 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.494 hồ sơ
 • Quá hạn 643 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 19.876 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.654 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.579 hồ sơ
 • Quá hạn 1.075 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  94,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 21.098 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.558 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.906 hồ sơ
 • Quá hạn 652 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  96,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.424 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 19.914 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.438 hồ sơ
 • Quá hạn 476 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  97,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 21.474 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.353 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.975 hồ sơ
 • Quá hạn 378 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 14.341 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.567 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.486 hồ sơ
 • Quá hạn 81 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 16.946 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 15.798 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 15.711 hồ sơ
 • Quá hạn 87 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  99,4% đúng hạn
Giới thiệu

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Phí bưu điện

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Phí bưu điện

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ NHẬN GỬI HỒ SƠ VÀ CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC bằng giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC cộng với giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC.

Trường hợp không biết trước được chính xác khối lượng bưu gửi kết quả, phần giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC sẽ được áp dụng theo mức cước chuyển trả kết quả TTHC ở nấc khối lượng 100g bảng giá cước chuyển trả kết quả giải quyết TTHC.

Ghi chú: Dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC, dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC là đổi tượng không chịu thuế GTGT và chưa bao gồm giá cước dịch vụ chuyển nộp lệ phí, dịch vụ báo phát. Trường hợp TTHC có nộp lệ phí, sử dụng dịch vụ báo phát thì giá cước dịch vụ sẽ tỉnh thêm cước chuyển nộp lệ phí, cước dịch vụ báo phát.

CƯỚC DỊCH VỤ KHÁC

Cước b4

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN